ប្រវត្តិជោគជ័យនៃអាជីវកម្មលក់បង្គន់អនាម័យរបស់អ្នកស្រី អ៊ិន ចំរើន / Business Profile – Ouen Chomroeun

(Video and English version below) ផ្ទះឈើរបស់អ្នកស្រី អ៊ិន ចំរើន ស្ថិតនៅក្នុងទីតាំងដីដ៏ធំទូលាយមួយនៅក្នុងខេត្តពោធ៍សាត់ ភាគខាងជើងនៃទីក្រុងភ្នំពេញ។ នៅទីធ្លាមុខផ្ទះរបស់អ្នកស្រី មានស្មៅដុះ និងមានស្នាមកង់លូដែលបានត្រូវដាក់ហាលសម្ងួតក្រោមកំដៅថ្ងៃ។ ប៉ុន្មានម៉ោងមុន នេះបន្តិច ស្វាមីរបស់អ្នកស្រីបានធ្វើការដឹកគ្រឿង...